Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thưởng cho các tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

30/03/2020 13:46 Số lượt xem: 74

(BNP)- Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc thưởng cho các tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, thưởng cho các tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong đó 04 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ (Nhân dân và cán bộ huyện Tiên Du, Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, Nhân dân và cán bộ phường Đông Ngàn – thị xã Từ Sơn, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh); 05 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, Phòng Kinh tế ngành - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Ninh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lương Tài, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Quế Võ) và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Bà Nguyễn Thị Trâm, nông dân thôn Hương Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC