Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên nghành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

24/01/2021 08:43 Số lượt xem: 201

Quyết định quy định rõ việc cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng 01 cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cung cấp các chính sách cho chương trình, đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Bộ, nghành, địa phương…