Quyết định về việc tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm học 2019 - 2020

01/09/2020 10:41 Số lượt xem: 129

(BNP)- Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm học 2019 - 2020

Theo đó, Tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 28 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm học 2019 - 2020 (Có danh sách kèm theo).

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC