Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 24/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Rà soát hệ thống bảo quản Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục

  05/11/2018 16:55 Số lượt xem: 363

  (BNP) - Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4224/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát hệ thống bảo quản Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh.

  Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Trường Mầm non xã Nội Duệ, huyện Tiên Du.

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học và cơ sở giáo dục được thụ hưởng Chương trình “Sữa học đường” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện ngay việc rà soát hệ thống bảo quản sữa, đảm bảo an toàn, theo đúng hướng dẫn của đơn vị cung ứng sữa.

  Trường hợp hệ thống bảo quản sữa không đảm bảo, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí để cải tạo, sửa chữa, trang bị các thiết bị bảo quản theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sử dụng.

  Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, tham mưu đề xuất cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018./.
  V.L