Sơ kết 01 năm thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử

15/11/2019 16:37 Số lượt xem: 739

(BNP) - Sáng 15/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử (VBĐT). Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, từ tháng 9/2018 đến nay, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai Quyết định 28 và đạt được những kết quả nhất định như: Đáp ứng tốt việc kết nối, liên thông chính thức việc gửi, nhận VBĐT thông qua Trục liên thông văn bản Quốc gia, với tổng số 163.107 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận, từ Trung ương đến xã, phường. Qua đó, góp phần giảm chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan Nhà nước, đồng thời, làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ và giúp nâng cao năng suất, chất lượng của các cơ quan nhà nước.

Tại Bắc Ninh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và gửi nhận VBĐT và văn bản pháp luật liên quan; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin và an toàn thông tin; cập nhật và ban hành Mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh; tổ chức quản lý, sao định kỳ VBĐT theo quy định… Từ khi triển khai kết nối, toàn tỉnh đã phát hành 807 VBĐT và nhận 3.377 VBĐT qua Trục liên thông văn bản Quốc gia. Đối với văn bản được gửi nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, tỷ lệ văn bản có ký số/tổng số VBĐT của tỉnh là 79,7%; trong nội tỉnh, tỷ lệ này đạt 95%.

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo sơ bộ về kết quả triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản Quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Chính phủ khẩn trương ban hành văn bản, thông tư hướng dẫn liên quan đến việc gửi, nhận VBĐT giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính và ban hành Quy chế quản lý VBĐT mẫu; thành lập bộ phận chuyên môn để kiểm chứng, đánh giá các phần mềm kỹ thuật…

 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nêu cao vai trò của người đứng đầu, Văn phòng UBND các cấp, các cán bộ thực thi văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin thay đổi hình thức, đổi mới cải cách trong việc thực hiện tiếp nhận và gửi VBĐT qua hệ thống liên thông trên Trục liên thông văn bản Quốc gia; đôn đốc các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện sớm thể chế mà Chính phủ phân công.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý VBĐT trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trước mắt, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu việc triển khai chữ ký số trong các cơ quan hành chính Nhà nước; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo cho việc liên thông 4 cấp; chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao khả năng tiếp nhận, gửi VBĐT cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư- lưu trữ tại các Sở, ngành, địa phương, đơn vị…
H.T