Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm

03/07/2020 15:48 Số lượt xem: 272

(BNP) - Chiều 03/7, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm giảm số thu một số khu vực, sắc thuế cùng với việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, do đó số thu thuế đạt thấp so với dự toán cũng như cùng kỳ năm 2019. Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 11.880 tỷ đồng, đạt 52% dự toán và giảm 3%; trong đó, thu từ thuế, phí đạt 9.162,6 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, giảm 9%, thu tiền sử dụng đất đạt 2.700 tỷ, đạt 84% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được thực hiện thường xuyên, đúng quy định, trong đó, tập trung đôn đốc thu nợ đối với đơn vị có số thuế nợ lớn, công khai thông tin trường hợp nợ thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong 6 tháng đã thu được 201 tỷ đồng, đạt 55% so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đổi mới về nội dung, với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, nhất là, tăng cường hỗ trợ trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính thuế, góp phần nâng cao năng lực cán bộ thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế, đảm bảo phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.

Đến nay, 100% doanh nghiệp đã đăng ký và kê khai thành công khai thuế qua mạng với tỷ lệ gửi hồ sơ thành công đạt trên 99%; 97% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, tổng số chứng từ điện tử đạt 96%.

Với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất, trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh tích cực đề xuất với cấp ủy, UBND các cấp những giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, tập trung đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện khai thuế đúng hạn, phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp kê khai đúng thời hạn quy định đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 95%.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, bộ phận, lĩnh vực; đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 - 2020; chú trọng công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo đúng, đủ các biện pháp quản lý theo quy định…

S.T