Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2021

15/01/2021 20:15 Số lượt xem: 1229

(BNP) - Chiều 15/01, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Tài chính đã tích cực triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và các mục tiêu phát triển của tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh đạt hơn 30.700 tỷ đồng, bằng 104,8% dự toán, trong đó, thu nội địa đạt hơn 24.300 tỷ đồng, bằng 107% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương là gần 23.300 tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán, trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương là gần 22.700 tỷ đồng, đạt 119,9% dự toán.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo Nghị quyết của Chính phủ. Trong năm đã thẩm tra xong 159 công trình và hạng mục công trình với giá trị đề nghị quyết toán là hơn 4.000 tỷ đồng; thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 43 dự án; xác định hệ số điều chỉnh giá đất 10 dự án; thẩm định 7 phương án giá hàng hóa dịch vụ.

Năm 2021, Sở Tài chính đẩy mạnh tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính, hoàn thành dự toán thu, chi NSNN. Trong đó, thực hiện các giải pháp của Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với các chính sách khác; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý điều hành chi ngân sách theo dự toán năm 2021 chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, phục vụ tốt các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN, đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Sở Tài chính năm 2020.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính cần chủ động triển khai công tác thu NSNN ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong quản lý thu ngân sách, triển khai quyết liệt chống thất thu ngân sách, đặc biệt là công tác thu hồi nợ. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với cơ quan Thuế và các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên đánh giá nguồn thu ngân sách, chủ động điều hành trong mọi tình huống.

Đối với việc thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương, cần rà soát việc phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo đúng theo Luật Đầu tư công, các văn bản của Trung ương và tỉnh. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các công trình trọng điểm, có khả năng hoàn thành trong năm 2021; xác định nguồn vốn, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng dự toán chi ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách.         

Nhân dịp này, nhiều cá nhân được Bộ Tài chính tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”; 3 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Tài chính.

A.T