Tăng cường chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ Đông năm 2020

17/09/2020 16:06 Số lượt xem: 208

(BNP) - Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3236/UBND-NN thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020.

 

 

 

Nông dân xã Việt Hùng, huyện Quế Võ chăm sóc cây khoai tây vụ Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tập trung rà soát kỹ kế hoạch sản xuất vụ Đông 2020 phù hợp với điều kiện đất đai, cây trồng, nguồn lực, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đạt mục tiêu toàn diện về quy mô, diện tích, năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và cân đối cung cầu. Chú ý bố trí cơ cấu cây trồng và khung thời vụ phù hợp để không ảnh hưởng tới sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2021.

Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách phù hợp để hỗ trợ nông dân sản xuất, liên kết với doanh nghiệp tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng thu mua sản phẩm đã ký với nông dân, đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xúc tiến thương mại để mở rộng liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn và chủ động tiêu thụ sản phẩm.

Hướng dẫn nông dân tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi thu hoạch sớm và gọn diện tích lúa Mùa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, vừa tránh thiệt hại do mưa bão, vừa sớm giải phóng đất để trồng cây vụ Đông.

Cùng với đó, bám sát khung thời vụ và diễn biến thời tiết thực tế để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp; áp dụng linh hoạt các phương thức làm đất, gieo trồng để tranh thủ thời vụ, mở rộng diện tích cây vụ Đông có lợi thế, có khả năng bảo quản dài và thị trường tiêu thụ tốt.

Tăng cường kiểm tra các nguồn vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) để đảm bảo số lượng và chất lượng, bao gồm cả nguồn dự trữ để trồng lại khi xảy ra thiên tai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, trái với quy định của pháp luật.

H.T