Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội

23/12/2019 10:21 Số lượt xem: 407

(BNP) - Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký văn bản số 4455/UBND-KGVX tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020.

Nghi thức rước kiệu truyền thống tại Hội Lim.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức lễ hội các cấp trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
 
Việc tổ chức lễ hội phải phù hợp với lối sống, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc, đảm bảo phần lễ được tiến hành trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống; phần hội đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí mang tính giáo dục. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động lễ hội gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh và các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng; giới thiệu về giá trị lịch sử của di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa, của lễ hội; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật di sản văn hóa. Không đưa hiện vật không có trong hồ sơ xếp hạng vào di tích; hướng dẫn du khách đặt tiền “giọt dầu”, đốt đồ mã, vàng mã đúng quy định; giữ gìn môi trường văn hóa lễ hội; không sử dụng tiền âm phủ nhái tiền polyme trong các di tích, lễ hội; cấm đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội; nghiêm cấm các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải niêm yết bảng giá, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của cơ quan chức năng. Bố trí nhân lực và phương tiện thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội.
 
Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh ở lễ hội, nơi thờ tự; kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động tuyên truyền, quảng bá các hoạt động tà đạo, mê tín dị đoan trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam, nhằm tạo không khí vui tươi, đồng thời, đảm bảo an toàn cho du khách thập phương và nhân dân trong tỉnh tham gia trảy hội./.
H.H