Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

26/03/2020 13:26 Số lượt xem: 197

(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành văn bản số 850/UBND-NC về việc tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng (THAHS và THNCĐ).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Thời gian qua, các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực trong phối hợp thực hiện công tác THAHS và THNCĐ. Qua đó, đã từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội chung của tỉnh.

Nhằm nâng cao hơn nữa công tác THAHS và THNCĐ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng ngừa tái phạm tội. Đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh thường xuyên tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả các Nghị định, Chỉ thị và Kế hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng…
N.H