Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Tăng cường phối hợp tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

  08/08/2018 09:42 Số lượt xem: 360

  (BNP) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiện Phụ nữ tỉnh về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020”.

  Các mặt hàng thực phẩm sạch được bày bán trong siêu thị.

  Mục đích của Chương trình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đồng thời, thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, an toàn thực phẩm; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm. Bên cạnh đó, phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội và hội viên Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tuyên truyền, vận động, thực hiện và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

  Nội dung của Chương trình tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết và thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

  Tiếp tục vận động, hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, trong đó chú trọng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng phù hợp từ khâu cung cấp vật tư, dịch vụ đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm; liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn giữa cơ sở sản xuất ban đầu với các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh, dần loại bỏ tư tưởng, hình thức sản xuất “rau hai luống, lợn hai chuồng”.

  Chương trình cũng hỗ trợ kết nối cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ cho các cấp hội và hội viên Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; giám sát, lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn; kịp thời biểu dương tôn vinh những điển hình tiên tiến.
  T.P