Tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

15/11/2019 14:20 Số lượt xem: 387

(BNP) – Tại văn bản số 4025/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tăng cường phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý góp phần phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật, Nghị định, Chỉ thị của Trung ương và tỉnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của ngành, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện triển khai, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối các điểm được phép tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các lễ hội, sự kiện tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, nhất là quản lý hoạt động kinh doanh, thu mua, tái chế phế liệu; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các điểm kinh doanh, thu mua, tái chế phế liệu, yêu cầu các đơn vị này phải đầu tư đầy đủ trang thiết bị xử lý chất thải, rác thải theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân trên địa bàn ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bom, mìn, đạn, pháo, súng săn, kiếm, vũ khí thô sơ... Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế, lập các điểm thu, gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các xã, phường, thị trấn hoặc tại từng khu, thôn, xóm.

Ban Chỉ đạo vận động, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện vận động giao nộp vũ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
T.L