Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 19/07/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ

  12/10/2017 08:15 Số lượt xem: 510

  (BNP) - Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3537/UBND-NN.TN thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT.

  Ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ.

  Theo đó, để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở giết mổ và đối tượng liên quan về nguy cơ, tác hại của việc tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, nhất là các chế tài xử lý khi phát hiện các hành vi trên.
   
  Đặc biệt, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác các hành vi vi phạm, đồng thời, tổ chức cho các cơ sở giết mổ ký cam kết không thực hiện việc tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, công bố công khai các cơ sở giết mổ đã ký cam kết trên địa bàn.
   
  Tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của cơ quan thú y trong việc giám sát hoạt động các lò mổ cũng như kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh các sản phẩm thuốc an thần dùng trong thú y.
   
  Tổ chức các đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ có hành vi tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, đồng thời, thông báo công khai cơ sở sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đoàn liên ngành sẽ thanh, kiểm tra đột xuất trong trường hợp thu thập và xử lý nguồn thông tin trinh sát của lực lượng Công an, các kênh tố giác hành vi vi phạm tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ của các tổ chức, cá nhân… 

   

  H.T