Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

26/03/2019 09:16 Số lượt xem: 324
(BNP) - “Các cấp, các ngành và mọi người dân trong tỉnh phải có trách nhiệm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương khen thưởng và đối thoại với doanh nghiệp năm 2019 diễn ra sáng nay (26/3) tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng hơn 500 doanh nghiệp tiêu biểu tham dự, đặc biệt là 61 doanh nghiệp được vinh danh vì có nhiều đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.
 
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội… góp phần thay đổi rõ nét hình ảnh Bắc Ninh từ tỉnh thuần nông sang tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp dẫn đầu cả nước.
 
“Với nhận thức sâu sắc rằng, doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, là động lực hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh; thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Do đó các cấp, các ngành và mọi người dân trong tỉnh phải có trách nhiệm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tại Hội nghị.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao ý kiến phát biểu thẳng thắn, xây dựng của các doanh nhân, doanh nghiệp và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đầy đủ, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan giải quyết hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về phát triển các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội; cùng cam kết, bắt tay thực hiện hiệu quả quyết tâm chính trị của tỉnh với chủ đề năm 2019 là “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, tạo điều kiện cho các doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.
 
Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã, giảm thời gian và thủ tục giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp và người dân; kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức đặt điều kiện, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp; mỗi cán bộ công chức, viên chức liên quan phải coi sự hài lòng của doanh nhân, doanh nghiệp là mệnh lệnh hoạt động của mình.
 
Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp hoạt động, phát triển, đóng góp nhiều hơn cho xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.
 
Cùng với đó, tiếp tục tham mưu điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Chính sách cần hướng đến lựa chọn, khuyến khích đầu tư trên các lĩnh vực: Công nghệ cao, hiện đại, công nghiệp phụ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, thân thiện môi trường, sử dụng ít tài nguyên, thu ngân sách lớn; các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giải quyết ô nhiễm môi trường, phát triển các khu đô thị sinh thái - du lịch - văn hóa - nghỉ dưỡng… góp phần đảm bảo tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh.
 
Đối với các doanh nhân, doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; đổi mới, năng động, sáng tạo, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI nhằm tăng lỷ lệ nội địa hóa; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, của doanh nghiệp để cùng nhau phát triển. Đồng thời, đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh tái cơ cấu, liên kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; chủ động tham gia có hiệu quả hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.
 
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nâng cao ý thức và tham gia bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm,… tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo; không ngừng nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức, văn hóa kinh doanh. Tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ để quản lý, điều hành doanh nghiệp.
 
Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với sự quyết tâm chính trị mới của các cấp, các ngành, sự hợp tác đồng hành của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Bắc Ninh sẽ tiếp tục trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, thân thiện và hiệu quả đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
S.T