Tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

11/10/2019 15:35 Số lượt xem: 430

(BNP) - Sáng 11/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Ban Chỉ đạo Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019 cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).
 
Tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh có 306.822 trẻ em, trong đó có 154.438 trẻ dưới 6 tuổi, 3.876 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức bảo vệ trẻ em các cấp từng bước được kiện toàn, củng cố. Mạng lưới cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cộng đồng có nhiều hoạt động tích cực góp phần cải thiện môi trường sống và phát triển của trẻ em như: chăm sóc sức khỏe, học tập, đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí, tổ chức các diễn đàn giúp các em bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng về các hoạt động ở gia đình, trường học, cộng đồng.
 
Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn còn nhiều thách thức như: mặt trái của nền kinh tế thị trường, văn hóa, xã hội đang làm tăng thêm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tình trạng trẻ em bị sao nhãng, xâm hại, bạo lực, làm trái pháp luật, tai nạn thương tích… có nhiều tiềm ẩn và những diễn biến phức tạp đòi hỏi công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần được quan tâm và đổi mới phương thức hoạt động.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em truyền đạt các nội dung liên quan đến: tình hình chung về trẻ em Việt Nam; những vấn đề trọng tâm của Ban Chỉ đạo liên ngành bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em các cấp và bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ trẻ em giai đoạn hiện nay; định hướng nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.
 
Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc góp phần đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em một cách toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chăm sóc, bảo vệ trẻ em gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
A.T