Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình

  08/08/2018 08:00 Số lượt xem: 423

  (BNP) - Sáng 07/8, tại hội trường Khách sạn Suối Hoa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ văn hóa xã hội cấp huyện, cấp xã và trưởng nhóm phòng chống bạo lực gia đình tại xã.

  Quang cảnh Hội nghị

  Theo Kế hoạch, chương trình tập huấn chia làm 02 lớp với sự tham gia của gần 400 đại biểu, diễn ra trong vòng 04 ngày từ 07-10/8.

  Nội dung tập huấn tập trung thông tin về 5 chuyên đề: Nội dung quản lý Nhà nước về lĩnh vực gia đình, nhiệm vụ của phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, công chức Văn hóa xã hội đối với việc tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Kỹ năng nhận diện, phát hiện, làm việc với người gây bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình và công tác phối hợp liên ngành giải quyết vụ việc bạo lực gia đình; Hướng dẫn việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực về gia đình; Hướng dẫn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

  Thông qua đợt tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở các cấp về văn hóa gia đình và giáo dục đời sống gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua đó có biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời, giảm thiểu nguy cơ nghiêm trọng cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  T.H