Tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

19/02/2020 08:39 Số lượt xem: 1101
(BNP) - Chiều 18/2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu kết luận Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh là thành viên Tiểu ban Văn kiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí và đánh giá cao nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đúng thể thức, nhiều số liệu minh chứng cụ thể, chi tiết, nêu rõ được những thành tựu nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ cũng như những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại và đưa ra nguyên nhân, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu cũng tập trung tham gia đóng góp, bổ sung một số nội dung cụ thể trên từng lĩnh vực như: Thống nhất mục tiêu phấn đấu của tỉnh trong nhiệm kỳ tới; 
điều chỉnh kịch bản điều hành Đại hội; sửa đổi số liệu về tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi; xem xét, cập nhật số liệu mới nhất về tỷ lệ chi ngân sách địa phương; bổ sung kết quả thực hiện giáo dục đạo đức lý tưởng, lối sống cho học sinh, sinh viên và chương trình sữa học đường; sắp xếp, thống nhất cách sử dụng từ, thuật ngữ, khái niệm

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận, tiếp thu các ý kiến 
của các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã đóng góp sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của ngành, lĩnh vực phụ trách tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy giao Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện và các bộ phận liên quan xem xét, tổng hợp, bổ sung, trình BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trước ngày 20/2; gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Trung ương là con em quê hương Bắc Ninh xem xét, cho ý kiến trước ngày 15/3. Sau đó, lấy ý kiến Đại hội Đảng bộ cấp dưới trực tiếp và nhân dân nhằm xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội đầy đủ, chính xác và đạt chất lượng tốt nhất, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
T.L