Thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ

21/08/2019 16:02 Số lượt xem: 736
(BNP) - Sáng 21/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, thời gian qua, cả nước đã xử lý vi phạm thẩm quyền, trách nhiệm đối với 65 tập thể Ban Thường vụ Thành ủy trực thuộc Trung ương và Ban Thường vụ cấp huyện, tương đương liên quan đến công tác cán bộ.

Về cá nhân người đứng đầu (cấp phó khi được ủy quyền) đã xử lý kỷ luật 297 trường hợp; trong đó 9 trường hợp khai trừ Đảng; 35 trường hợp cách chức, cho thôi chức vụ; 97 trường hợp cảnh cáo; 131 trường hợp khiển trách; 27 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Những vi phạm chủ yếu do người đứng đầu áp đặt, độc đoán, chuyên quyền, thiếu công khai minh bạch, thiếu tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, dẫn đến chỉ đạo, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; đồng thời để xảy ra sai phạm của tập thể cấp ủy do mình lãnh đạo, chịu trách nhiệm liên đới do cấp dưới vi phạm.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xây dựng dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

Dự thảo gồm 4 Chương 13 Điều, ngoài quy định chung, dự thảo đã quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị bao quát tất cả các khâu trong công tác cán bộ, từ nhận xét, đánh giá, đề xuất quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tuyển dụng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm hoặc cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ.

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo, đại biểu các điểm cầu đều thống nhất cao với dự thảo, bên cạnh đó cũng đóng góp một số ý kiến như: Quy định cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đồng thời cần quy định thêm, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm nguyên tắc quy trình, quy định, phát huy dân chủ; người đứng đầu có quyền bảo lưu ý kiến giới thiệu nhân sự của mình khi tập thể quyết định khác với ý kiến đó để khi xảy ra sai phạm thì không phải chịu xử lý trách nhiệm…

Tại điểm cầu Bắc Ninh, phát biểu góp ý vào dự thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất nhất trí với dự thảo, đồng thời, tham gia đóng góp vào một số nội dung liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong nhận xét đánh giá cán bộ; thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức cơ quan, đơn vị trong bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; tập thể lãnh đạo thảo luận và tiến hành biểu quyết theo quy định của Ban Thường vụ cấp ủy; người đứng đầu được giảm nhẹ một mức nếu đã thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, công tác cán bộ được Trung ương xác định là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, đã được đặt ra trong nhiều nhiệm kỳ và tiếp tục đặt ra trong nhiệm kỳ này. Vì vậy, trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Tổ biên tập dự thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại các văn bản liên quan đến quy định trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu để đảm bảo đồng bộ, thống nhất khi quy định được ban hành và đi vào cuộc sống. 
T.M