Thẩm tra các tiêu chí Nông thôn mới đối với huyện Yên Phong

11/09/2020 14:12 Số lượt xem: 375

(BNP) - Sáng 11/9, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới (NTM) năm 2020 đối với huyện Yên Phong.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh, đến nay, huyện Yên Phong có 13/13 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục liên quan đến xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải tại một số làng nghề; tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông tại một số tuyến đường…

Theo kết quả thẩm tra, đánh giá của các Sở, ngành và ý kiến tham gia của UBND các huyện, thị xã, thành phố đều đánh giá huyện Yên Phong đạt tiêu chí huyện NTM và thống nhất đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận huyện Yên Phong đạt chuẩn NTM năm 2020; 98,02% số hộ dân trên địa bàn huyện được hỏi ý kiến đều hài lòng với kết quả NTM của địa phương.

Tại Hội nghị, 100% thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh bỏ phiếu nhất trí đề nghị Ban Chỉ đạo TƯ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Phong đạt chuẩn NTM năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Phong trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Yên Phong tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM, nhất là vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đối với các huyện, tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao các tiêu chí NTM để chuyển sang giai đoạn “Nông thôn mới nâng cao”, “Nông thôn mới kiểu mẫu” hướng tới nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan phối hợp với huyện Yên Phong khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ báo cáo Ban Chỉ đạo TƯ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Phong đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.

*Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành chủ trì Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

Từ ngày 04 - 05/9/2020, Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020. Kết quả có 33 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng đều đạt từ 3 sao trở lên, trong đó, có 30 sản phẩm đạt 4 sao. Đồng thời, thống nhất giao Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận 33 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình trong những năm tiếp theo với mục tiêu xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP cấp tỉnh tiêu biểu. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện để các chủ thể nâng cao chất lượng, thương hiệu các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh để đông đảo người dân trong tỉnh, trong nước biết đến, hướng đến xuất khẩu.

H.T