Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Thành lập 2 Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

  17/04/2018 14:43 Số lượt xem: 672

  (BNP) - Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐLNATTP triển khai thanh tra, kiểm tra ATTP trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018.

  Thực hiện đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN).

  Theo Kế hoạch, Ban Quản lý ATTP tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành chức năng thành lập 02 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh để tổ chức thanh tra tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, Đoàn số 1 tiến hành thanh tra tại thành phố Bắc Ninh, Quế Võ, Thuận Thành, Lương Tài; Đoàn số 2, thanh tra tại thị xã Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình. Thời gian thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP từ ngày 15/4 – 15/5/2018.

  02 Đoàn tập trung thanh kiểm tra 
  việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2018 của các Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các huyện, thị xã, thành phố; việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm của các cơ sở trong tỉnh... Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm về ATTP sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong đó, áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động và khắc phục hậu quả của cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời, tịch thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về ATTP theo quy định.

  Thông qua đợt thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.
  H.H