Thành lập Ban Chỉ đạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ

09/01/2019 08:02 Số lượt xem: 396

(BNP)- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa kí ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ Bắc Ninh.

Hát Quan họ tại Hội Lim xuân Mậu Tuất 2018.

Hát Quan họ tại Hội Lim xuân Mậu Tuất 2018 .

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; các thành viên là đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, cùng các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể không gian văn hóa Quan họ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu Thủy Tổ Quan họ (thành phố Bắc Ninh) và khu vực đồi Lim (huyện Tiên Du); các đề án, dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ quản lí việc chỉnh trang, phục dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, điều kiện thực hành… liên quan đến các hình thái sinh hoạt văn hóa Quan họ truyền thống với quy mô xứng tầm giá trị của di sản văn hóa thế giới và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Rà soát, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động liên quan đến công tác bảo tồn và phát triển di sản Dân ca Quan họ trong cộng đồng; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng./.
 
T.L