Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 23/04/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh

  13/09/2018 15:58 Số lượt xem: 441
  (BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký Quyết định số 1544/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) tỉnh.

  Mô hình sản xuất rau sạch của HTX nông nghiệp Hoàng Gia, xã Bình Dương, huyện Gia Bình.

  Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành làm Trưởng Ban; các Phó Trưởng Ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX đã được phê duyệt.

  Bên cạnh đó, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành; các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh.

  Hiện trên địa bàn tỉnh có 568 HTX, 2 Liên hiệp HTX với hơn 93.000 thành viên, trong đó có 479 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều HTX đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Luật HTX 2012, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất… đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
  H.T