Thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi, huyện Quế Võ

15/11/2019 14:42 Số lượt xem: 731

(BNP) – Ngày 06/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp

 

Thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gọi: Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi.

2. Địa điểm: xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

3. Vị trí, ranh giới:

- Phía Tây Bắc, giáp đất canh tác xã Cách Bi, huyện Quế Võ;

- Phía Đông Bắc, giáp đất canh tác xã Phù Lương, huyện Quế Võ;

- Phía Tây Nam, giáp QL18;

- Phía Đông Nam, giáp đất canh tác các xã Cách Bi và ĐàoViên, huyện Quế Võ.

4. Diện tích: khoảng 72 ha.

5. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Định hướng thu hút đầu tư đa ngành, trong đó trọng tâm vào các ngành công nghiệp hỗ trợ.

6. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty Cổ phần tập đoàn CĐ Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Cao Nguyên 2, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đại diện: Ông Cao Đài, Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Điện thoại: 0222.3828117; Fax: 0222.3745415

Mã số doanh nghiệp: 2300989035 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/07/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 10/12/2018.

7. Tổng mức đầu tư của cả dự án: 957.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng). Cơ cấu vốn:

+ Vốn sở hữu của Chủ đầu tư: 191.520.000.000 đồng;

+ Vốn vay ngân hàng thương mại: 766.080.000.000 đồng.

8. Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, bao gồm các hạng mục sau: San nền, giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật, đường dây tải điện và trạm biến áp, trạm xử lý nước thải, cây xanh, ...

9. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ năm 2019 đến năm 2022.

XEm chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC