Thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi và Tân Chi 2

08/11/2019 16:27 Số lượt xem: 607

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký ban hành các Quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) hỗ trợ Cách Bi (huyện Quế Võ) và CCN hỗ trợ Tân Chi 2 (huyện Tiên Du).

Nhà máy ép dầu thực vật Dabaco tại Cụm công nghiệp Tân Chi.

Theo đó, CCN hỗ trợ Cách Bi được xây dựng tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ, có tổng diện tích quy hoạch khoảng 72 ha, tổng mức đầu tư là 957,6 tỷ đồng. CCN hỗ trợ Tân Chi 2 được xây dựng tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tổng diện tích quy hoạch khoảng 50 ha, tổng mức đầu tư là 665 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chủ yếu của 02 Cụm CN là định hướng thu hút đầu tư đa ngành, trong đó trọng tâm vào các ngành CN hỗ trợ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 02 Cụm CN. Thời gian xây dựng hạ tầng từ năm 2019 đến năm 2022.
 
N.H