Thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2, huyện Tiên Du

15/11/2019 14:36 Số lượt xem: 793

(BNP) – Ngày 06/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp

1. Tên gọi: Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2.

2. Địa điểm: xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

3. Vị trí, ranh giới:

- Phía Bắc giáp kênh thủy lợi;

- Phía Nam giáp khu đất quy hoạch khu đấu giá quyền sử dụng đất;

- Phía Đông giáp Quốc lộ 38 mới;

- Phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng và khu đất quy hoạch đất ở dân cư, đất công cộng.

4. Diện tích: khoảng 50 ha

5. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Định hướng thu hút đầu tư đa ngành, trong đó trọng tâm vào các ngành công nghiệp hỗ trợ.

6. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty Cổ phần tập đoàn CĐ Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Cao Nguyên 2, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đại diện: Ông Cao Đài, Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Điện thoại: 0222.3828117, Fax: 0222.3745415

7. Tổng mức đầu tư của cả dự án: 665.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu trăm, sáu mươi năm tỷ đồng). Cơ cấu vốn:

+ Vốn sở hữu của Chủ đầu tư: 133.000.000.000 đồng;

+ Vốn vay ngân hàng thương mại: 532.000.000.000 đồng.

8. Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2 được đầu tư xây dựng đồng bộ và hiện đại, bao gồm các hạng mục sau: San nền, giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật, đường dây tải điện và trạm biến áp, trạm xử lý nước thải, cây xanh…

9. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ năm 2019 đến năm 2022.

10. Thời gian hoạt động của dự án: Theo thời hạn trong hợp đồng thuê đất ký kết giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền với Chủ đầu tư.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Phòng QLDVHCC