Thành lập mới 24 Công đoàn cơ sở trong KCN

17/07/2019 11:32 Số lượt xem: 196

(BNP) - Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh thành lập mới 24 Công đoàn cơ sở trong các KCN, phát triển mới 1.288 đoàn viên, nâng tổng số Công đoàn cơ sở lên 522 tổ chức với 106.978 đoàn viên.

Người lao động tại Công ty TNHH Misumi Việt Nam (KCN Tiên Sơn).

Công đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh đã hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thành công 22 hội nghị ra mắt Công đoàn, 88 Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội.

Hiện nay, các KCN trên địa bàn tỉnh sử dụng 282.405 lao động, trong đó, 74.657 lao động là người địa phương, chiếm 26,44%; lao động nữ là 176.386 người, chiếm 62,46%; lao động nước ngoài là 4.518 người.

Các doanh nghiệp trong các KCN đã thực hịện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động Công đoàn; thực hiện có hiệu quả chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch công tác của Công đoàn cấp mình và cấp trên; đồng thời, duy trì tốt chế độ sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, quan tâm, chăm lo đến đời sống của đoàn viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.
S.T