Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/04/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh

  17/07/2017 14:39 Số lượt xem: 760

  (BNP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đã ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 937/QĐ UBND về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh.

  Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh.

  Theo Quyết định, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trung tâm được đặt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

  Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ phát hiện khuyết tật để tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp nhằm lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; thực hiện biện pháp can thiệp sớm cũng như hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, cơ sở giáo dục và cộng đồng; cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật.

  Theo Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau:

  Có cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị và dịch vụ phù hợp với đặc điểm người khuyết tật; có trụ sở, phòng làm việc của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên; phòng học, phòng chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của Trung tâm; khu nhà ở cho học sinh đối với Trung tâm có người khuyết tật nội trú; phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng cho đánh giá, can thiệp, dạy học, hướng nghiệp, dạy nghề; tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ đảm bảo thực hiện các hoạt động của Trung tâm.

  Có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục có trình độ chuyên môn phù hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật; Giám đốc Trung tâm phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có hiểu biết về đặc điểm phát triển của người khuyết tật, về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cho người khuyết tật; giáo viên có trình độ trung cấp trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục người khuyết tật; nhân viên hỗ trợ giáo dục được tập huấn về giáo dục người khuyết tật.

  Nội dung chương trình giáo dục và tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp với các phương thức giáo dục người khuyết tật gồm: nội dung chương trình, tài liệu về giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật thuộc các dạng tật; nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng về giáo dục người khuyết tật thuộc các dạng tật; tài liệu tư vấn về việc lựa chọn các phương thức giáo dục phù hợp với dạng và mức độ tật của người khuyết tật.

   

  N.L