Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 19/07/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Thanh tra Bắc Ninh: Giải quyết hơn 87% số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền

  11/10/2017 13:37 Số lượt xem: 516

  (BNP) - Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn ngành Thanh tra Bắc Ninh đã tiếp nhận 2.773 đơn thư KN, TC; trong đó có 1.936 đơn đủ điều kiện xử lý.

  Đối thoại với người dân trong giải quyết đơn tố cáo của người dân làng Vân Khám, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du - Ảnh: internet.

  Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2017, ngành Thanh tra Bắc Ninh cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, rà soát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và thực hiện quyết định, kết luận thanh tra, tập trung xử lý đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài… Cơ quan Thanh tra các cấp ở Bắc Ninh đã tiếp nhận 2.773 đơn thư KN, TC, trong đó, có 1.936 đơn đủ điều kiện xử lý.

  Đến nay, ngành đã hướng dẫn gửi 100 đơn; chuyển 378 đơn đến cơ quan có thẩm quyền; ban hành 88 văn bản đôn đốc việc giải quyết; đã giải quyết 47/54 vụ việc KN thuộc thẩm quyền (chiếm 87,03%), trả lại đất cho 1 hộ dân; giải quyết 50/59 vụ việc TC thuộc thẩm quyền (chiếm 84,7%), kiến nghị thu hồi 4.640 m2 đất, thu hồi ngân sách Nhà nước 57 triệu đồng, trả lại hơn 100 m2 đất và 344 triệu đồng cho dân. Toàn ngành đã tiếp 4.657 lượt công dân với 5.233 người, 1.942 vụ việc; có 81 lượt đoàn đông người. Đến nay, đã giải quyết được 1.900 vụ, trong đó 839 vụ chưa có quyết định giải quyết; 1.061 vụ đã có quyết định giải quyết lần đầu.

  Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra Bắc Ninh đã thực hiện 432 cuộc thanh tra, kiểm tra, tại 3.052 đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý hơn 13,7 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi về ngân sách hơn 6,5 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán hơn 2,3 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,7 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 180 triệu đồng.

  Về thanh tra hành chính, toàn ngành đã triển khai 49 cuộc (có 12 cuộc đột xuất) tại 216 đơn vị. Kết quả, phát hiện hơn 7 tỷ đồng sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 5,8 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán hơn 1,1 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 60 triệu đồng. Kiểm tra 141 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, đã thu về tài khoản tạm giữ gần 16,5 tỷ đồng.

  Thời gian tới, ngành Thanh tra Bắc Ninh tập trung chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và Kế hoạch đã được phê duyệt; triển khai thanh tra đột xuất theo yêu cầu; quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền và được giao; tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thi hành Luật Tiếp công dân...

   

  T.P