Thành ủy Bắc Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn

18/07/2019 14:55 Số lượt xem: 681

(BNP) – Sáng 18/7, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, khóa XXII, cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường giai đoạn 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất phát biểu tại Lễ khai giảng.

Tới dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. 

Lớp bồi dưỡng được diễn ra trong 08 ngày (từ ngày 18 - 25/7/2019), gồm 142 học viên là các cán bộ được phê duyệt đưa vào quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, khóa XXII; cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường, giai đoạn 2020 – 2025. Các học viên sẽ được các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học truyền đạt, quán triệt 06 nội dung chuyên đề về: Một số kỹ năng cơ bản của cán bộ, lãnh đạo quản lý; Hệ thống chính trị Việt Nam; Một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ Đại hội XII của Đảng đến nay; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới… Ngoài ra, các học viên sẽ đi thực tế tại cơ sở và viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập sau khi kết thúc khóa học.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất nhấn mạnh, Thành ủy Bắc Ninh là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ; cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường, giai đoạn 2020 - 2025. Việc tổ chức thành công lớp bồi dưỡng sẽ là kinh nghiệm để lãnh đạo tỉnh xem xét, căn cứ triển khai tới các địa phương trong tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.  

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên cần chấp hành nghiêm túc thời gian, nội quy học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung được truyền đạt. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận, nhất là những vấn đề mới, những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Nhà nước 
tại cơ quan, đơn vị mình, xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022./.
T.L