Thị xã Từ Sơn: Tạo bước đột phá trong phát triển thương mại, dịch vụ

22/08/2019 09:59 Số lượt xem: 1200

(BNP) – Phát huy lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, sau 20 năm tái lập, thị xã Từ Sơn hôm nay hiện hữu là một đô thị trẻ, hiện đại, năng động với những bước đột phá trong phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế của địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thương mại, dịch vụ của thị xã Từ Sơn ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Năm 1999, huyện Từ Sơn được tái lập trên cơ sở chia tách huyện Tiên Sơn. Những năm đầu tái lập, Đảng bộ và nhân dân Từ Sơn đối mặt với bộn bề khó khăn. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của địa phương; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật lạc hậu, thiếu thốn; tổ chức bộ máy cán bộ còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn… Tuy nhiên, phát huy truyền thống quê hương văn hiến, cách mạng cùng với những lợi thế về điều kiện tự nhiên sẵn có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Từ Sơn đã nỗ lực không ngừng để từng bước ổn định và phát triển kinh tế, xã hội. Đến năm 2008, Từ Sơn được nâng cấp thành thị xã theo Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 24/9/2008 của Chính phủ.

Sau 10 năm, thị xã Từ Sơn đã nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, bứt phá trong xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị… để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và trở thành một trong những địa phương có số thu ngân sách Nhà nước đạt mức cao của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 10%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại; kim ngạch xuất, nhập khẩu có sự tăng trưởng… Thu nhập bình quân đầu người (GDP) năm 2008 đạt 1.350 USD, đến năm 2018 tăng lên 5.374 USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018 đạt 1.646,9 tỷ đồng, gấp 160 lần so với năm 1999 (10,3 tỷ đồng)… Những thế mạnh này đã và đang tạo cho thị xã Từ Sơn thế và lực mới nhằm thu hút đầu tư, phát triển bền vững.

Nhờ hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện nối liền Từ Sơn với các trung tâm kinh tế phát triển đã tạo nên thế mạnh cho thị xã trong việc phát triển thương mại, dịch vụ, giao lưu kinh tế, văn hóa và tiêu thụ sản phẩm. Vì thế, s
au khi được công nhận là thị xã, Từ Sơn đã tập trung phát triển thương mại, dịch vụ nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu thế phát triển trong thời kỳ mới. Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 29/3/2013 của BCH Đảng bộ thị xã về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ đến năm 2015, lĩnh vực thương mại, dịch vụ của thị xã đã từng bước phát triển theo hướng chất lượng cao, văn minh, hiện đại, kết hợp hài hòa với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò của ngành thương mại, dịch vụ trong GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn), ngày 26/4/2017, BCH Đảng bộ thị xã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2020. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trên, UBND thị xã đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch hệ thống thương mại, dịch vụ, trong đó, xác định rõ các vị trí, quỹ đất ưu tiên xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ..., tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, có nhiều chính sách ưu đãi về thuế, điện, nước... để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, hộ tham gia kinh doanh, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên thông tin về môi trường đầu tư của thị xã, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn.


Theo đó, tổng doanh thu từ thương mại, dịch vụ năm 2018 tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015, từ 8.710 tỷ đồng lên 11.230 tỷ đồng; trong đó, doanh thu thương mại đạt khoảng 9.205 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ đạt khoảng 1.030 tỷ đồng và doanh thu các dịch vụ khác đạt khoảng 995 tỷ đồng… Tỷ trọng thương mại, dịch vụ năm 2018 chiếm 28% cơ cấu kinh tế, đạt 117% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, tăng trưởng 7,9% so với năm 2015…

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn cũng gia tăng nhanh chóng, tạo môi trường kinh doanh sôi động. Đến nay, toàn thị xã có khoảng 487 doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đang hoạt động, 17.372 hộ đăng ký kinh doanh. Hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các loại hình kinh doanh dịch vụ ngày càng đa dạng, phong phú theo hướng hiện đại như: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, đại lý, bán hàng trên mạng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, du lịch tâm linh, dịch vụ làng nghề… đã tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Hiện nay, thị xã có tới 03 trung tâm thương mại được đầu tư xây dựng hiện đại, 09 siêu thị đang hoạt động hiệu quả, trong đó có nhiều siêu thị của các công ty, doanh nghiệp lớn như Dabaco, Điện máy xanh, Pico... góp phần thực hiện tốt mục tiêu hỗ trợ thị trường, tạo môi trường đầu tư ổn định cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Ngoài ra, thị xã cũng đang chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 25 dự án trung tâm thương mại, dịch vụ khác trên địa bàn đã được phê duyệt đến năm 2020 như: Trung tâm dịch vụ và trung chuyển hàng hóa Quốc Hoa, dự án xây dựng trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại tổng hợp Thành Đạt, Trung tâm thương mại Việt Thịnh (phường Đình Bảng); Trung tâm thương mại Tuấn Cường, Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Hà (phường Châu Khê); dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trung tâm thương mại, dịch vụ làng nghề và xây dựng nhà ở để bán (phường Đồng Kỵ)... Những dự án này hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ tạo ra sức hút đặc biệt, góp phần tăng tỉ trọng ngành thương mại, dịch vụ của địa phương, làm thay đổi diện mạo của thị xã.

Bên cạnh việc tập trung thu hút đầu tư xây dựng các dự án trung tâm thương mại và dịch vụ, thị xã Từ Sơn cũng tăng cường xã hội hóa đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống chợ theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thị xã hiện có 24 chợ (nằm trong quy hoạch hệ thống chợ của tỉnh), trong đó có 03 chợ hạng 2 (chợ Giầu, chợ Đồng Kỵ, chợ Tiêu) và 21 chợ hạng 3 đang hoạt động tại các xã, phường, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, các dịch vụ ngân hàng, vận tải, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin… cũng được mở rộng đa đạng về loại hình, quy mô. Hiện nay, hệ thống mạng lưới ngân hàng thương mại trên địa bàn thị xã hoạt động ổn định, an toàn với gần 30 chi nhánh, văn phòng đại diện của 18 ngân hàng thương mại, 06 quỹ tín dụng nhân dân và 01 ngân hàng hợp tác, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho các thành phần kinh tế địa phương… Dịch vụ vận tải tăng trưởng khá, các tuyến xe buýt liên tỉnh, liên xã được khai thác mở rộng, tăng cường, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin được đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, 100% xã, phường được phủ sóng điện thoại di động và có dịch vụ Internet, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân….

Hoạt động du lịch cũng có nhiều chuyển biến, từng bước hình thành mạng lưới du lịch tâm linh gắn với du lịch làng nghề, gồm có các điểm du lịch như: Đền Đô, Sơn Lăng cấm địa, Chùa Tiêu, khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự, làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ... thu hút lượng khách du lịch đến thị xã tham quan ngày càng nhiều.

Để có được những kết quả trên là do sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của BCH Đảng bộ và chính quyền thị xã đã có những cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư. “Trong thời gian tới, thị xã sẽ đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển hạ tầng thương mại đã được cấp phép; tiếp tục thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng các trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống chợ… Tăng cường quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ tại các làng nghề truyền thống; khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đủ năng lực có nhu cầu tham gia đầu tư phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội” - Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn Hoàng Bá Huy nhấn mạnh.

Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ là đòn bẩy để nền kinh tế thị xã Từ Sơn tiếp tục tăng trưởng cao hơn, có những bước đi vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển, phấn đấu trở thành đô thị lõi của tỉnh vào năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.
T.L