Thông báo dự kiến nội dung, thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 18 và thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh

28/05/2020 08:57 Số lượt xem: 239

(BNP) - Thường trực HĐND tỉnh vừa phát đi các Thông báo về dự kiến nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp bất thường) và Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nội dung tại Kỳ họp HĐND tỉnh.

Theo Thông báo số 08/TB-TT.HĐND, Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến diễn ra ngày 04/6/2020 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh). Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội như: Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh; Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống; Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường hầm Sở chỉ huy thống nhất tỉnh Bắc Ninh; Giao bổ sung biên chế công chức năm 2020; Đổi tên thôn Lớ, thành thôn Đại Trung, xã Cao Đức, huyện Gia Bình; Sáp nhập khu phố Yên Lã 1, Yên Lã 2 để thành lập khu phố Yên Lã, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn 2030... và một số nội dung quan trọng khác.

Theo Thông báo số 09/TB-TT.HĐND, Kỳ họp kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 07/7 - 09/7/2020 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng cơ bản, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước, công tác đảm bảo an ninh trật tự, thanh tra, tiếp dân, thi hành án dân sự trong 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ngoài các nội dung thường kỳ, Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung chuyên đề liên quan đến: Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh năm 2020; Quy định chính sách đặc thù về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh… và các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các ngành liên quan.

M.L