Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XII

21/10/2020 15:00 Số lượt xem: 922

(BNP) - Sáng 21/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan thông tin tới các đại biểu những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Diễn ra từ ngày 5 - 9/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia BCH Trung ương khoá XIII (cả ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết). Đồng thời, tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Hội nghị cũng được nghe Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Diễn ra từ ngày 24 – 26/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, nhất trí phương hướng nhiệm kỳ tới là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”. Đại hội cũng đã thống nhất và quyết tâm cao hoàn thành 31 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định tiếp tục thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và thông qua 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực tham gia nghiên cứu, theo dõi kết quả Hội nghị của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị cấp ủy các cấp, các ban, ngành đoàn thể tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết. Đồng thời, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đề ra giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

T.L