Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 21/01/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII)

  17/05/2018 12:18 Số lượt xem: 757

  (BNP) - Sáng 17/5, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì và trực tiếp thông báo kết quả.

  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII.

  Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức Tỉnh ủy.
   
  Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến thông tin nhanh tới các đại biểu về những kết quả của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 7/5 - 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về một số Đề án và vấn đề quan trọng.
   
  Sau khi xem xét, thảo luận các Tờ trình, Đề án và các Báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
   
  Ban Chấp hành Trung ương thống nhất giao cho Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nêu trên.
   
  Ở từng Đề án, Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy tập trung báo cáo các nội dung chính về đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; phân tích các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu…
   
  Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị toàn Đảng bộ và nhân dân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
   
  Theo Kế hoạch, trong tháng 5/2018, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ mình. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
  S.T