Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng nhà ở khu Vạn Phúc, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh

29/05/2020 10:21 Số lượt xem: 162

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC