Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân

12/04/2019 16:54 Số lượt xem: 359

(BNP) - Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 46/TB-UBND thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

Theo Thông báo số 131/TB-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng năm 2019, ngày 15/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tuy nhiên do ngày 15/4 trùng với ngày nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch) nên lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh được chuyển sang ngày 16/4/2019.
 
Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và công dân được biết./.
M.H