Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 22/04/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

  19/05/2017 20:41 Số lượt xem: 695

  (BNP) - Ngay sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017 diễn ra ngày 17/5, nhằm khắc phục tình trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

  Ảnh minh họa.

  Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

  Tập trung chỉ đạo khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm, tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp; trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, bảo đảm sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

  Chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất…

  Tổng Thanh tra Chính phủ phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra theo thẩm quyền; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

  Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra và các cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp; quyết định thanh tra, kiểm tra thiếu căn cứ, không ban hành được kết luận thanh tra, kiểm tra theo các dấu hiệu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngày 29/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc tới các lực lượng có chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý về quan điểm, mục đích của công tác thanh tra, kiểm tra là hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, tránh lợi dụng, lạm dụng việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.


  Đặc biệt “chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất trong trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi cơ quan Nhà nước cấp trên có thẩm quyền yêu cầu”. Đối với những doanh nghiệp cần có sự thanh tra, kiểm tra về nhiều lĩnh vực thì thành lập đoàn liên ngành để giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra./.

   

  PVBT