Thực hiện nộp hồ sơ TTHC về đầu tư ngoài Khu công nghiệp trực tuyến

03/04/2020 16:18 Số lượt xem: 256

(BNP) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) về đầu tư ngoài Khu công nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện TTHC thông qua Cổng Thông tin dịch vụ công của tỉnh.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu giải quyết TTHC về đầu tư ngoài Khu công nghiệp thực hiện trực tuyến trên Cổng Thông tin dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn.
 
Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư bằng bản giấy (qua đường bưu điện), kèm theo giấy biên nhận hồ sơ qua mạng đến Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, gửi bản Word vào địa chỉ Email: ktdn.bn@gmail.com, kèm theo họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận kết quả.
 
Sau khi đối chiếu, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi trả kết quả qua đường bưu điện cho nhà đầu tư, tổ chức kinh tế theo thông tin được cung cấp. Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ qua Email, điện thoại.
 
Đối với báo cáo tài chính năm 2019, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
S.T