Thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung

21/09/2020 15:00 Số lượt xem: 279

(BNP) – Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3318/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu phí cách ly y tế tập trung.

Người nhập cảnh có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn phải tự chi trả các chi phí theo mức giá do khách sạn quy định.

Theo đó, trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân phải tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

Trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung thì cá nhân phải tự chi trả chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt là 40.000 đồng/ngày.

Tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.

Về chi phí xét nghiệm trong thời gian cách ly, tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Về chi phí khám, điều trị các bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung, người có bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; cá nhân tự chi trả phần chi phí ngoài bảo hiểm y tế (nếu có). Người không có bảo hiểm y tế, cá nhân tự chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền quy định.

Quy định nêu trên áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly tập trung từ ngày 01/09/2020. Riêng việc thu phí cách ly, chi phí xét nghiệm đối với các trường hợp có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung thì thực hiện từ ngày 24/8/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

A.T