Thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

26/03/2020 10:42 Số lượt xem: 361

(BNP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành văn bản số 870/UBND-KGVX về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Các nhà trường tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 (lần 2).

Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn các nhà trường rà soát, tinh giản nội dung học tập; tăng cường dạy và học qua internet, trên truyền hình. Đồng thời, tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình sau khi học sinh đi học trở lại và kế thừa nội dung kiến thức đã học để điều chỉnh khung chương trình kế hoạch học tập theo quy định.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục có biện pháp quản lý hoạt động dạy và học gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trường học. Nghiêm cấm việc tập trung học sinh, nhóm học sinh (dưới mọi hình thức) để tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).
T.L