Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2021

14/01/2021 17:52 Số lượt xem: 392

(BNP) - Chiều 14/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu kết luận Hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Sở, ngành liên quan; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị nghe dự kiến nội dung, thời gian, chương trình tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh. Theo đó, Kỳ họp dự kiến diễn ra ngày 25/3/2021, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng một số báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành chức năng.

Trao đổi tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được và một số hạn chế trong tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình Kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; nội dung thi đua, khen thưởng, hoàn thiện phim tư liệu, kỷ yếu về nhiệm kỳ của HĐND tỉnh; Chương trình công tác năm 2021 của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung giao Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn thiện dự thảo Báo cáo, đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình khác, sớm hoàn thiện phim tài liệu, kỷ yếu hoạt động của HĐND và các điều kiện để chuẩn bị tổ chức Kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về việc chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu HĐND các cấp bám sát Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Quốc hội để triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện ở cấp mình; chuẩn bị các bước tổ chức bầu cử cũng như các mốc thời gian đúng quy định.

H.H