Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 19/06/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Thường trực Tỉnh ủy giao ban Khối Đảng, đoàn thể quý III/2018

  12/10/2018 07:43 Số lượt xem: 535

  (BNP) - Sáng 11/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối Đảng, đoàn thể nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

  Phó Bí thư Thường tực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất phát biểu kết luận Hội nghị.

  Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban, cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
   
  Quý III, các cơ quan Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy trong triển khai các nhiệm vụ chung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh như: triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TƯ 6, 7 (khóa XII), Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm 5 lần Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh...
   
  Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng, trong quý III, 
  các cơ quan Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện quy trình và đề nghị Ban Bí thư, Ban Tổ chức TƯ chỉ định bổ sung 04 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách với cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, tiếp nhận, phân loại, rà soát và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo

  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
   
  Đại diện lãnh đạo các Ban, cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp, nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan Khối Đảng, đoàn thể trong quý III, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
   
  Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong Khối tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của từng đơn vị; thực hiện tốt Kết luận số 371 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, chú trọng công tác tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh…
   
  Đối với các Ban xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý cần tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động trong công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy. Trước mắt, thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác năm 2018 của các đơn vị. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của TƯ, tỉnh, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo giải quyết những nhu cầu bức thiết, hợp lý, hợp pháp của hội viên, đoàn viên và nhân dân. Riêng MTTQ tỉnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
   
  H.T