Tích cực thi đua xây dựng tổ chức Đoàn Khối ngày càng vững mạnh

12/04/2019 15:11 Số lượt xem: 284

(BNP) - Hiện nay, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đoàn Khối) có 95 cơ sở Đoàn trực thuộc, 70 Chi đoàn cơ sở, 25 Đoàn cơ sở với gần 6.500 đoàn viên thanh niên đang tham gia sinh hoạt. Trong đó, Khối cơ quan hành chính sự nghiệp chiếm 33,8%; khối doanh nghiệp chiếm 43%; khối trường học chiếm 15,3%; đoàn viên thanh niên khác chiếm 7,9%.

Tuổi trẻ Đoàn Khối chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trong nhiệm kỳ 2017-2019, các cấp bộ đoàn trong Khối luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp trên, tình hình thực tiễn tại cơ quan đơn vị để xây dựng chương trình công tác đoàn và phong trào một cách hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Công tác giáo dục tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thông văn hóa, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên; hệ thống tổ chức được củng cố và phát triển vững mạnh; hoạt động phong trào phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của tuổi trẻ, góp phần nâng cao uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ, Đoàn Khối luôn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đánh giá xếp loại là đơn vị vững mạnh; nhiều năm liền được Tỉnh Đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; được UBND tỉnh và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Nhiệm kỳ 2019-2022, các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về mọi mặt, thường xuyên nâng cao chất lượng cán bộ đoàn viên, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tổ chức được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; hàng năm, trên 90% cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, 80-90% đoàn viên xếp loại xuất sắc; mỗi năm giới thiệu từ 250-350 đoàn viên đi học các lớp đối tượng Đảng, trong đó, có 150-200 đoàn viên được kết nạp Đảng; trồng mới 4.000-5.000 cây xanh các loại; thăm, tặng từ 250 -300 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, đồng bào chiến sĩ nới biên giới hải đảo; khám và phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 800 -1.000 đối tượng là gia đình chính sách, học sinh, hộ nghèo; thực hiện 3-4 công trình thanh niên, tổ chức ít nhất 3-5 đợt tình nguyện mỗi năm; mỗi cơ sở đoàn, mỗi cụm thi đua có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên có chất lượng và hiệu quả…
N.N