Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 13/12/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Tiên Du tăng cường thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn

  12/03/2018 13:39 Số lượt xem: 533

  (BNP) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Tiên Du có 120 Tổ vệ sinh môi trường hoạt động ổn định, thường xuyên với trên 220 lao động trực tiếp để thực hiện thu gom, vận chuyển cơ bản lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày (khoảng 80 tấn) từ các hộ gia đình đến các điểm tập kết và trung chuyển rác.

  Vận hành lò đốt rác RS01 - Vinabima tại thị trấn Lim (Nguồn BBN).

  Tần suất hoạt động thu gom của các Tổ vệ sinh môi trường từ 2-3 lần/tuần, trong đó, một số đơn vị thực hiện thu gom hàng ngày như Thị trấn Lim và các xã: Hoàn Sơn, Đại Đồng, Lạc Vệ… Huyện Tiên Du cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn, Công ty TNHH Môi trường Tân Trường Lộc thực hiện thường xuyên, định kỳ xử lý tạm thời chất thải rắn sinh hoạt 01 lần/tuần tại 65 điểm tập kết bằng các biện pháp như: phun chế phẩm vi sinh tăng cường phân hủy, rắc vô bột, xúc hót, đánh đống để hạn chế phát tán ô nhiễm, tăng khả năng chứa rác của các điểm tập kết… Ngoài ra, phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng tại các điểm tập kết về Khu xử lý tập trung của tỉnh.
   
  Cùng với đó, đưa hệ thống lò đốt rác RS01 vào vận hành 06 ngày/tuần xử lý toàn bộ lượng chất thải phát sinh trên địa bàn thị trấn Lim và cơ bản lượng phát sinh tại các xã Hoàn Sơn, Đại Đồng, Phú Lâm, Liên Bão với công suất 20 tấn rác/ngày.
   
  Trong thời gian tới, huyện Tiên Du tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến mọi tầng lớp nhân dân và từng bước thực hiện phân loại ngay tại hộ gia đình. Đồng thời, duy trì hoạt động thường xuyên các Tổ vệ sinh môi trường, sử dụng hiệu quả các điểm tập kết và trung chuyển rác thải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chuyên môn. Tăng cường tần suất xúc, vun rác đánh đống; vận hành tốt hệ thống Lò đốt rác RS01 tại Thị trấn Lim, đảm bảo đủ khối lượng theo công suất để Lò đốt rác vận hành hàng ngày…
  S.T