Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 17/02/2019

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Tiên Du thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 45,5% so với cùng kỳ

  12/07/2018 11:19 Số lượt xem: 441

  (BNP) – Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn huyện Tiên Du (giá so sánh 2010) tăng 7,4%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 7,2%; nông, lâm, thủy sản giảm 0,8%; thương mại - dịch vụ tăng 11,0% so với cùng kỳ.

  Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

  Huyện đã chỉ đạo sản xuất vụ xuân đảm bảo tiến độ, trồng cây rau màu đạt 102% kế hoạch, đặc biệt cấy lúa vụ xuân đứng thứ 2 toàn tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh ổn định chăn nuôi và diện tích nuôi trồng thuỷ sản; công tác làm thủy lợi cải tạo đất đạt cao (133,7%).
   
  Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.665 tỷ đồng, đạt 50,94% kế hoạch năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2.595 tỷ đồng đạt 49,7% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ.
   
  Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 988 tỷ đồng, đạt 74,2% kế hoạch năm và tăng 45,5% so với cùng kỳ. Một số khoản thu cao như: Thuế ngoài quốc doanh, thu tiền khi giao đất, tiền thuê đất.... Tổng chi ngân sách huyện 481,7 tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán năm và tăng 130,7% so với cùng kỳ.
   
  Trong 6 tháng cuối năm, huyện Tiên Du sẽ tập trung triển khai sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2018 theo kế hoạch; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên bám sát đồng ruộng, đôn đốc UBND các xã, thị trấn vận động người dân cấy hết diện tích; tiếp tục thực hiện các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
   
  Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thường xuyên quan tâm công tác quản lý thị trường, cung ứng hàng hoá nhất là vật tư nông nghiệp và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân.
   
  Tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ và xử lý các vi phạm đất đai trên địa bàn theo cam kết; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án dân cư dịch vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về khai thác cát sỏi lòng sông và đất đá đồi núi. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 9,5% đến 10%; giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 11.120 tỷ đồng (giá so sánh 2010); tổng thu ngân sách đạt 1.331 tỷ đồng; duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% (trừ các hộ bảo trợ xã hội); giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động...
  M.L