Tiến độ tổng điều tra dân số và nhà ở đạt gần 95%

22/04/2019 16:45 Số lượt xem: 238

(BNP) – Chỉ còn 02 ngày nữa, Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ kết thúc. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ điều tra trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt gần 95%.

Điều tra viên phường Suối Hoa thu thập thông tin về dân số và nhà ở.

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh, tính đến 10h ngày 22/4, toàn tỉnh đã điều tra được 405.661 hộ, đạt 94,65%. Trong đó, Lương Tài là địa phương có tiến độ điều tra nhanh nhất với 32.701 hộ được phỏng vấn, đạt 99,88%. Sau đó là huyện Gia Bình và Thuận Thành với tỉ lệ lần lượt là 96,38% và 96,19%. Huyện Tiên Du là địa phương có tỉ lệ điều tra thấp nhất trong tỉnh với 91,22%.

Khu vực nông thôn có tiến độ điều tra nhanh hơn với 300.631 hộ đã được phỏng vấn, đạt 94,68%, trong khi đó khu vực thành thị điều tra được 105.030 hộ, đạt 94,56%. Nguyên nhân là do khu vực thành thị, các hộ gia đình thường xuyên đi làm vắng nhà nên các điều tra viên phải đi lại nhiều lần dẫn đến tiến độ điều tra chậm hơn.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trước ngày 25/04. Kết quả điều tra sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu công bố vào quý IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ công bố vào quý II/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV/2020.
T.L