Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của công tác thông tin đối ngoại

22/01/2021 10:42 Số lượt xem: 358

(BNP) - Trong năm 2020, tuy còn nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã phát huy tốt vai trò, triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện trên cả ba trụ cột: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thông tin đối ngoại góp phần thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư tại tỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối và các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; khai thác đăng tải thông tin chính xác, kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nước và trong tỉnh; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, luận điểm sai trái; chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đúng định hướng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức phù hợp, với các nội dung chủ yếu: tuyên truyền thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm 2020; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động của Lãnh đạo tỉnh tiếp đón, làm việc với đoàn công tác của các nước và tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc với tỉnh; kết quả những chuyến thăm, làm việc ở nước ngoài của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc… Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, miền đất con người Bắc Ninh với những thế mạnh đặc trưng bằng tiếng Việt, tiếng Anh trên các loại hình báo chí của mình. Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại đã có nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài quan tâm viện trợ, hỗ trợ phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Đặc biệt, tại Kế hoạch Thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh đặt ra mục tiêu là đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về tiềm năng thế mạnh, truyền thống văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc nhằm thu hút các nguồn lực kinh tế, vốn đầu tư, con người; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chú trọng truyền thông, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bắc Ninh trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - đầu tư; Văn hóa - du lịch; Hình ảnh chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Về kinh tế - đầu tư, thông qua nhiều hình thức truyền thông như: Quảng cáo trên Ti vi (TVC quảng cáo), clip truyền thông, chương trình truyền hình riêng phát sóng định kỳ trên các kênh truyền hình, truyền thông của tỉnh, Trung ương và quốc tế... đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về các chiến lược xúc tiến đầu tư trọng điểm của tỉnh ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore…; các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh, thu hút các doanh nghiệp có công nghệ cao, thân thiện môi trường vào đầu tư; các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh; chủ động thực hiện và duy trì các cuộc đối thoại của chính quyền địa phương với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm giải quyết các vướng mắc, tăng hiệu quả kinh doanh, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước với chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh.

Về Văn hóa - du lịch, xây dựng bộ từ khóa truyền thông du lịch Bắc Ninh nhằm khai thác các lợi thế và tiện ích của internet để tuyên truyền, quảng bá tỉnh với những từ khóa chuẩn có liên quan về PCI, đầu tư… nhằm tối ưu hóa kết quả tìm kiếm trên Google. Đồng thời, thường xuyên tổ chức triển khai các sự kiện, hoạt động du lịch văn hóa về nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc, giải trí như: Tuần văn hóa Bắc Ninh, về miền Quan họ, hội thi biểu diễn văn nghệ Kinh Bắc, hội chợ sách báo, trưng bày triển lãm sản phẩm du lịch, đặc sản của địa phương nhằm thu hút khách du lịch và nhà đầu tư tham quan, nghiên cứu.

Ngoài ra, tập trung xây dựng hình ảnh chính quyền, doanh nghiệp và người dân, chú trọng hình ảnh tích cực của lãnh đạo, chính quyền thân thiện, chia sẻ với doanh nghiệp và nhân dân; các hoạt động, chính sách cụ thể, thiết thực gắn với các trường hợp điển hình, cá nhân, tập thể có dấu ấn trong công tác lao động. Truyền thông hình ảnh người dân Bắc Ninh trân trọng nghĩa tình, mến khách, cần cù, thông minh, sáng tạo, đồng lòng cùng chính quyền; thường xuyên tổ chức phỏng vấn chuyên sâu với lãnh đạo tỉnh, với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các điểm sáng trong hoạt động điều hành của lãnh đạo và doanh  nghiệp đầu tư trong tỉnh.

Bên cạnh việc truyền thông, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Kế hoạch cũng tập trung truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh thông qua tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, địa phương. Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông của tỉnh; các chương trình thi đua xây dựng hình ảnh từ cấp cơ sở làng xã, tạo sự lan tỏa và chung tay từ người dân để có được sự đồng lòng, nắm bắt được chủ trương đường lối, hướng đi của chính quyền, sự chung tay xây dựng, truyền thông hình ảnh của tỉnh bài bản, toàn diện; truyền thông hình ảnh thương hiệu tỉnh Bắc Ninh thông qua bộ nhận diện mới và đồng nhất từ các lĩnh vực…

Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch Covid-19 vẫn còn rất phức tạp. Song để thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa khôi phục, phát triển kinh tế, chúng ta cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch song song với các chính sách, biện pháp để bình ổn nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, hỗ trợ và nâng cao đời sống nhân dân... công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục chủ động, linh hoạt và sáng tạo góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

H.V