Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài

13/09/2019 15:31 Số lượt xem: 607

(BNP) – Sáng 13/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ngành liên quan dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8/2019, ước giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước là 6.286 tỷ đồng, đạt 37,92% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 41,39% so với kế hoạch Thủ tướng giao.
 
Đối với nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, 8 tháng đầu năm mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao và 15,7% kế hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.
 
Chi thường xuyên từ nguồn vốn nước ngoài 8 tháng đầu năm đạt 862 tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán Quốc hội phê duyệt. Trong đó có 35 Bộ, ngành, địa phương từ đầu năm 2019 đến nay chưa có giải ngân; nhiều Bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp như: Bộ Y tế (4,8%), tỉnh Quảng Ninh (0,5%), tỉnh Quảng Nam (2,3%), Hưng Yên (8,3%).
 
Tại Hội nghị, các Bộ, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của việc giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài chậm chủ yếu là do vướng mắc trong giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn chậm, thiếu so với nhu cầu; phân bổ vốn chưa sát với thực tế; điều chỉnh kế hoạch chậm, thủ tục kéo dài; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng; chậm trễ trong việc hoàn thành các thủ tục về hồ sơ giải ngân thanh toán cũng như ghi thu, ghi chi…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị cơ quan tài chính các cấp hoàn thành việc giao, nhập và phê duyệt trên hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc để các dự án có cơ sở giải ngân hết kế hoạch vốn trong thời gian còn lại năm 2019. Đối với các dự án không thể giải ngân trong năm 2019, cho phép Bộ, ngành, địa phương đưa phần vốn chưa sử dụng hết vào kế hoạch năm 2020 nhằm hoàn thành dứt điểm các dự án đang triển khai. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc rà soát và báo cáo ngay các cấp có thẩm quyền để thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án cho phù hợp với nhu cầu giải ngân thực tế…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu các đơn vị trong ngành Tài chính tỉnh nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời, thực hiện tốt việc giải ngân vốn cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.
A.T