Tiếp tục triển khai dạy trẻ Mầm non làm quen với tiếng Anh

08/08/2019 15:35 Số lượt xem: 501

(BNP) – Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản số 2636/UBND-KGVX thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai dạy trẻ làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục Mầm non, năm học 2019 – 2020.

Tiếp tục triển khai dạy trẻ làm quen với tiếng Anh tại các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Liên kết đào tạo Ngoại ngữ Thiên Tường KID; Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria; Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Giáo dục Việt Úc; Trung tâm Anh ngữ PONY; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học World Link Việt Nam (Trường Đại học Công nghệ Đông Á) tiếp tục triển khai Đề án dạy trẻ làm quen với tiếng Anh tại các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh trong năm học 2019 - 2020 theo hình thức xã hội hóa.

Bên cạnh đó, cho phép Trung tâm Anh ngữ WISEKIDS; Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục Wings Việt Nam (Công ty TNHH TM&DV Nhất Tâm); Công ty TNHH Truyền thông và Phát triển Trí tuệ Việt triển khai thí điểm dạy trẻ làm quen với tiếng Anh tại một số cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn theo hình thức xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định nội dung Đề án, Giáo trình giảng dạy tiếng Anh. 
Việc triển khai chỉ được thực hiện khi cơ sở Mầm non đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, trên cơ sở đề nghị của nhà trường và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh; nghiêm cấm các hình thức thương mại trong hoạt động giáo dục. 

Đối với những đơn vị, sau khi được thẩm định, đủ điều kiện về chuyên môn, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ của Đề án theo đúng nội dung phối hợp; đồng thời đảm bảo chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại các nhà trường; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lao động đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
T.L