Chuyên mục Chuyên mục

  Thời tiết ngày 18/09/2018

  Không lấy được dữ liệu từ server

  Tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới”

  13/10/2017 10:10 Số lượt xem: 807

  (BNP) - Chiều 12/10, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới” nhằm thu thập những thông tin liên quan đến tình hình thực hiện mục tiêu Quốc gia và Bình đẳng giới phục vụ kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

  Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

  Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy Ban MTTQ tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; đông đảo cử tri là cán bộ Hội phụ nữ và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

  Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng, thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ Tư - Quốc hội khóa XIV; thông tin một số kết quả thực hiện mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới của tỉnh, Quốc gia. Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và 6 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh, vai trò của phụ nữ trong xã hội đã được nâng lên. Nhiều chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, HĐND đã được cụ thể hóa bằng chương trình, hành động, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển năng lực và sức sáng tạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các hoạt động về giới bước đầu được lồng ghép vào chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới, rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới.

  Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy Đảng cao hơn so với quy định; hàng năm bảo đảm giải quyết việc làm từ 45% trở lên cho mỗi giới, riêng năm 2016, giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động nữ, chiếm 60%; tỷ lệ nữ là giám đốc các doanh nghiệp đạt 18,3%; tỷ lệ lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề đạt 40%...

  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới vẫn còn một số hạn chế như: một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm về công tác bình đẳng giới; vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội, đặc biệt trong quản lý, lãnh đạo còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của cán bộ nữ trong tỉnh; công tác phối hợp giám sát về thực hiện bình đẳng giới còn chưa chặt chẽ...

  Các đại biểu và cử tri thảo luận và tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới. Trong đó, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, văn hóa và thông tin, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động…

  Đồng thời kiến nghị các Bộ, ngành T.Ư và tỉnh nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới và Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới; bố trí kinh phí bảo đảm cho các hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới cho các bộ cấp tỉnh; điều chỉnh chính sách về thực hiện bình đẳng giới có liên quan đến độ tuổi của cán bộ nữ như đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm…

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những ý kiến kiến nghị tâm huyết của các cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để chuyển tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiến hành chất vấn đối với các Bộ, ngành liên quan trong Kỳ họp tới.

   

  H.H