Tỉnh Đoàn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

27/11/2020 15:45 Số lượt xem: 323
(BNP) - Sáng 27/11, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ Đoàn được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh hiện đại”.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp các cán bộ Đoàn chủ chốt trong tỉnh nắm được những nội dung cơ bản, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể tại đơn vị, tổ chức Đoàn, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ngay sau Hội nghị, diễn ra Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh Đoàn và Viễn thông Bắc Ninh. Theo đó, Viễn thông Bắc Ninh cam kết triển khai, áp dụng các chính sách ưu đãi tốt nhất khi cung cấp các giải pháp, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin đến các đoàn viên, tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh.

N.N